Gradske organizacije

Podržite nas!
Podržite nas!
Idi na sadržaj
U okviru Crvenog krsta Glavnog grada Podgorice funkcionišu i dvije Gradske organizacije Crvenog krsta.

Gradska organizacija Crvenog krsta Tuzi je nezavisna, neprofitna i dobrovoljna organizacija i sastavni dio jedinstvene organizacije Crvenog krsta Crne  Gore, koja obavlja djelatnost od javnog interesa i vrši poslove utvrđene Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore, Statutom organizacije Crvenog krsta Glavnog grada Podgorice i Statutarnom odlukom Gradske organizacije Crvenog krsta Tuzi.
Gradska  organizacija djeluje na području Gradske Opštine Tuzi.

Adresa: Tuzi bb, zgrada doma kulture.
Telefon: 068 860 841
Sekretar: Šaban Ljuljanović

Gradska organizacija Crvenog krsta Golubovci je nezavisna, neprofitna i dobrovoljna organizacija i sastavni dio jedinstvene organizacije Crvenog krsta  Crne Gore, koja obavlja djelatnost od javnog interesa i vrši poslove utvrđene Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore, Statutom organizacije Crvenog krsta Glavnog grada Podgorice i Statutarnom odlukom Gradske organizacije Crvenog krsta Golubovci.
Gradska organizacija djeluje na području Gradske Opštine Golubovci.

Adresa: Tomić uba bb, Golubovci
Telefon: 068 860 836
Sekretar: Vuk Raičević
Nazad na sadržaj