Briga o starijima

Podržite nas!
Podržite nas!
Idi na sadržaj
Briga o starijima

Crveni krst Glavnog grada Podgorice ima višegodišnje iskustvo u realizovanju Programa brige o starim licima.
Korisnici Programa su lica starija od 65 godina koja nijesu institucionalno  zbrinuta, stari sa veoma niskim nivoom socijalne sigurnosti, samačka staračka domaćinstva, korisnici narodne kuhinje, stari u stanju socijalne potrebe koji ne ostvaruju pomoć od drugih organizacija i slično.

Opšti cilj Programa je poboljšan kvalitet brige o starim licima, viši stepen socijalne zaštite, povećan broj servisa za stara lica, poboljšanje njihovog socijalnog statusa, jačanje društvene kohezije, podsticanje  i njegovanje nezavisnosti i sposobnosti starih lica da pomognu sami sebi i predupređivanje pojava njihove marginalizacije. U tome se u punoj mjeri moraju uvažiti socijalni, zdravstveni, demografski i drugi uslovi života ove socijalne  grupe i da se, u novim okolnostima, ranjivim i marginalizovanim pojedincima ili cijelim grupama starih lica, kada nisu u stanju sami da zadovolje svoje egzistencijalne potrebe, pruži neophodna pomoć i podrška, tako da starija osoba ostane  što duže u svom okruženju, kao i da se motiviše da što duže koristi svoje fizičke i mentalne potencijale, i da pri tom umanji potrebu za raznim vidovima institucionalne pomoći starim licima.

Glavna  prednost ovog Programa je u tome što se uglavnom zasniva na volonterskom radu osoba koje su se opredijelile da dio svog slobodnog vremena posvete jednom humanom cilju – brizi o starijim osobama, a ovo je u osnovi i jedan od uslova održivosti Programa.

Nazad na sadržaj