CK Tuzi - Crveni krst Glavnog grada Podgorice

Go to content

Main menu

CK Tuzi

Organizacija > Gradske Organizacije

Gradska organizacija Crvenog krsta Tuzi je nezavisna, neprofitna i dobrovoljna organizacija i sastavni dio jedinstvene organizacije Crvenog krsta Crne  Gore, koja obavlja djelatnost od javnog interesa i vrši poslove utvrđene Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore, Statutom organizacije Crvenog krsta Glavnog grada Podgorice i Statutarnom odlukom Gradske organizacije Crvenog krsta Tuzi.
Gradska  organizacija djeluje na području Gradske Opštine Tuzi.

Adresa: Tuzi bb, zgrada doma kulture.
Telefon: 068 860 841
Sekretar: Šaban Ljuljanović


 
Back to content | Back to main menu