CK Golubovci - Crveni krst Glavnog grada Podgorice

Go to content

Main menu

CK Golubovci

Organizacija > Gradske Organizacije

Gradska organizacija Crvenog krsta Golubovci je nezavisna, neprofitna i dobrovoljna organizacija i sastavni dio jedinstvene organizacije Crvenog krsta  Crne Gore, koja obavlja djelatnost od javnog interesa i vrši poslove utvrđene Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore, Statutom organizacije Crvenog krsta Glavnog grada Podgorice i Statutarnom odlukom Gradske organizacije Crvenog krsta Golubovci.
Gradska organizacija djeluje na području Gradske Opštine Golubovci.

Adresa: Tomić uba bb, Golubovci
Telefon: 068 860 836
Sekretar: Dragica Raičević


 
 
Back to content | Back to main menu