Novosti

Podržite nas!
Podržite nas!
Idi na sadržaj

Svjetski dan prve pomoći

11 Septembar 2021
Svake druge subote u septembru obilježava se Svjetski dan prve pomoći sa ciljem da se tog dana posebno ukaže na značaj ove programske aktivnosti.
Ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći 11 septembar,  je namijenjen djeci i mladim ljudima, prosvjetnim radnicima i roditeljima učenika.  Cilj je da djeca i mladi ljudi nauče da prepoznaju hazarde odnosno kritične situacije, da urade preventivne aktivnosti da ne dođe do incidentnih situacija i ako ipak dođe do Tih situacija da se pravovremeno odreaguje. Pored djece i omladine, ciljna grupa su i prosvjetni radnici koji rade sa njima jer oni kroz ustanovljen odnos povjerenja sa djecom  mogu bolje da motivišu i ukažu na značaj prve pomoći i koliko je važno znati pružiti prvu pomoć. Više od 90% života bude spaseno upravo pravovremenom reakcijom građana. Treća ciljna grupa su roditelji, jer usljed pandemije COVID 19 oni imaju ključnu ulogu da u krugu porodice objasne djeci kako mogu da preventivno djeluju da ne dođe do određenih povreda i na koji način mogu odreagovati ipak ako dođe do toga.
Zašto je ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći posvećen djeci i mladima?
Odgovor se krije u činjenici da godišnje skoro milion djece, tačnije 950 000  izgubi život u saobraćajnim nesrećama, požarima i utapanju. Samo u saobraćajnim nesrećama  svake godine izgubi život 45 000 djece uzrasta od 10 do 19 godina što znači da dnevno 718 djece izgubi život u saobraćaju. Još jedan podatak je alarmantan da čak 4 500 djece izgubi život usljed trovanja ili 123 djece dnevno izgubi život usljed posljedica trovanja.
Cilj je da se ukaže na značaj prve pomoći, da se što više djece i omladine edukuje iz ove oblasti, da roditelji djece i prosvjetni radnici koji provode najviše vremena sa djecom nauče osnove prve pomoći, da se uvedu kursevi prve pomoći u školama, fakultetima... Da se velika pažnja pokloni prevenciji rizika od povređivanja, da se na vrijeme prepoznaju potencijalne opasnosti i rizici...
Svako može da nauči i pruži prvu pomoć i ona treba da bude dostupna svima.
Svake godine više od 20 miliona ljudi u svijetu nauči osnove prve pomoći i nadamo se da će se taj broj iz godine u godinu uvećavati.
U Crnoj Gori svake godine kroz obuke u pružanju prve pomoći za zaposlene u radnim organizacijama, predavanjima u vrtićima, osnovnim školama i fakultetima, obukama za spasioce na vodi, takmičenjima na lokalnom i nacionalnom nivou, sa osnovama prve pomoći bude upoznato oko 10 000 stanovnika. Poslednje dvije godine taj broj je smanjen, usljed pandemije Covid 19 i nemogućnosti da se organizuju masovna okupljanja i takmičenja. Tako će i ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći usljed pandemije Covid 19, prvenstveno biti obilježen kroz pripremu materijala za djecu u školama, koji će biti moguće online pogledati i preuzeti, javnim nastupima kako bi ukazali na značaj prve pomoći...

Ovdje možete preuzeti stripove o opekotinama i prelomima:

Bojanke:
Nazad na sadržaj